Noviny Poprad č. 33 - 34 zo dňa 4. 9. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 16. 9. 2019 | meniny má Ľudmila

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V čísle 35. novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. septembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa zvyšujú úhrady za sociálne služby mesta Poprad?

* Čoho sa týkalo verejné stretnutie v Matejovciach?

* Ako mesto podporí popradské prvorodičky?

* Kde v meste sa rozšíria defibrilátory?

* Čo označujú modré parkovacie čiary?

* Aký bol záver leta?

* Aké prijatia sa uskutočnili v obradnej sieni mesta Poprad?

* O čom diskutovali poslanci volebného obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica?

* Čo dodnes prinášajú obrazy veľčianskeho umelca Michala Trembáča?

* Akým novým prístrojom a novou ambulanciou sa môže pochváliť popradská nemocnica?

* Prečo bol na námestí minulú sobotu jeleň?

* O čom píše herečka Zuzana Cigánová?

* Kedy a s akým programom budú Matejovské Scholtzove dni?

* Ako ukončili sezónu cyklotrialisti v Poprade?

* Ako sa darí popradským futbalistom, volejbalistom a ďalším športovcom?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Obohatili sa o skúsenosti

Pod Tatrami strávila dni od 23. augusta do 1. septembra skupina 50 slovenských a ukrajinských účastníkov projektu zameraného na vzdelávanie pracovníkov s mládežou, ktorý pripravilo OZ Apolon. V rámci programu zavítali minulú stredu aj na Mestský úrad v Poprade, kde ich vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Edita Pilárová oboznámila so štruktúrou školstva a spoluprácou samosprávy s mládežou v meste Poprad. Od ukrajinských hostí sa dozvedela o fungovaní práce s mládežou u našich východných susedov. Vzájomne so slovenskými pracovníkmi s mládežou a mladými lídrami z oboch krajín si vymenili skúsenosti ako skĺbiť túto činnosť vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. E. Pilárová uviedla: „V práci s mládežou na Slovensku a v Ukrajine sú rozdiely. U nich ju majú viac-menej centrálne organizovanú cez školy, kým u nás fungujú rôzne mládežnícke organizácie, kluby, ktoré pracujú s mládežou a samosprávy túto prácu podporujú buď dotáciami, alebo vytvorením potrebných podmienok. Mesto Poprad vytvára pre prácu s mládežou vhodné podmienky, jednak v starostlivosti o školy, ale i podporou rôznych aktivít mladých v rôznych projektoch, aj cezhraničných. Podporuje tiež občianske združenia, ktoré pracujú s mládežou, či už sú to vzdelávacie, cirkevné, športové, kultúrne a ďalšie.“