Noviny Poprad č. 35 zo dňa 11. 9. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 22. 9. 2019 | meniny má Móric

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V čísle 36. novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. septembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa hokejová trinástka rozlúčila s kariérou?

* Aké výhody prináša práve prebiehajúci Európsky týždeň mobility?

* Aké boli Matejovské Scholtzove dni?

* Bol Vodný bar v Poprade úspešný?

* Ako oslavovalo svoje štyridsiate výročie Denné centrum pre seniorov vo Veľkej?

* Kde a kedy budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie?

* Prvá časť z interpelácií poslancov

* Aký je prínos rodiny Scholtzovej z Matejoviec v duchovnej oblasti?

* Aká nová pamätná tabuľa pribudla na fasáde Gymnázia na Kukučínovej ulici?

* Akú novú zbierku vydáva Vladislav Vaľko?

* Kamzíci vyšli v úvode sezóny naprázdno

* Futbalistky nenadviazali na víťazné ťaženie kolegov a ďalšie.

Súťažte o zbierku poézie Básnik a križovatky!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Kultúrny kalendár na september 2019

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk

ELEKTRÁREŇ
Výstavy

Celý september
Eduard Ovčáček
– Expozícia univerza

Rozsiahla výstava kľúčovej
osobnosti českého a slovenského
lettrizmu a zakladateľa
Klubu konkretistov (Praha,
1967) organizovaná v spolupráci
s Galériou výtvarného
umenia v Ostrave.
JUBILÁRNA SIEŇ
Od 27. septembra
Ladislav Mednyánszky
Kolekcia unikátnych
zreštaurovaných kresieb zo
zbierok Galérie P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši a TG
v Poprade.
KONCERTY
Štvrtok 26. septembra o 17.
hod.
Ensemble Ricercata
Koncert slovenského súboru
Ensemble Ricercata, ktorého
repertoár je zameraný
na menej známe diela hudby
19. a 20. storočia, ale aj súčasnú
hudbu komponovanú pre
rôzne skupiny nástrojov.
PREDNÁŠKY
Utorok 3. septembra o 17.
hod.
LETTRIZMUS V SLOVENSKOM
A ČESKOM
VÝTVARNOM UMENÍ
V rámci cyklu odborných
prednášok z dejín umenia
a kultúry Spiša.
Stála expozícia
Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia
130 diel zo zbierkového fondu
Tatranskej galérie predstavuje
to najlepšie z tvorby
takmer 80-tich autorov.
ARTKLUB
Od 18. septembra
NEPOZNANÉ
POPRADSKÉ SGRAFITO
HERTA ONDRUŠOVÁ-VICTORÍNOVÁ
A MARTIN KUTNÝ.

Výstava projektu študentov
gymnázia. V roku, keď
si pripomíname 100. výročie
vzniku Bauhausu a 20 rokov
od smrti Herty Ondrušovej –
Victorínovej, bude Gymnáziom
na Ul. D. Tatarku v Poprade
realizovaná záchrana
a obnova sgrafita na fasáde
školy do pôvodnej podoby.
Streda 18. septembra o 16.
hod. - vernisáž výstavy.
INÉ PODUJATIA
Sympózium
RECYCLEART
Účastníci Ján Ťapák ak.
sochár a Viťo Bojňanský ak.
sochár.
Vytvoria pre námestie
v Spišskej Sobote zaujímavé
úžitkové objekty. Sympózium
bude prebiehať od 13. do 20.
septembra na nádvorí TG.
Piatok 20. septembra o 16.
hod. – slávnostná vernisáž.
NEDEĽNÉ TVORIVÉ
DIELNE

Nedeľa 22.septembra od
14. do 16. hod.
Vila Flóra Starý Smokovec
Do 3. septembra
Expedícia NANGA PARBAT
1969.

Výstava unikátnych fotografií
pri príležitosti 50-teho
výročia konania expedície
slovenských horolezcov na
osemtisícovku Nanga Parbat
v roku 1969.
Od 6. septembra
Yaro M.Kupčo
– VYSOKÉ TATRY

Predajná výstava predstaví
autorskú kolekciu čiernobielych
a zlatom tónovaných fotografií
z prostredia Vysokých
Tatier.
Zbigniew Ładygin
– VYSOKÉ TATRY

Výstava fotografií poľského
horolezca, speleológa, editora,
novinára a fotografa,
ktorý sa vracia k tvorbe na
fotocitlivých materiáloch. Pri
prezentácií známych krajinných
motívov objavuje nové
vyjadrovacie prostriedky, aké
poskytuje dierková komora.
Piatok 6. septembra o 16.
hod. – vernisáž výstavy
Stála expozícia
Tatry v umení

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská knižnica

Výstavy
Podtatranská ul.

Do 29. septembra
Drôtené variácie. Ján Pecuch.

Štvrtok 19. septembra –
Nikdy viac
- prezentácia
rovnomennej knihy autora
Marcela Maniaka.
Pondelok 30. septembra
- Podtatranský školák
- vyhodnotenie
5. ročníka súťaže
školských časopisov základných
škôl Prešovského a Košického
kraja.
S knihou ma baví svet –
4. ročník (stála výstava).

Výstava výtvarných prác
žiakov základných a materských
škôl.
OTVÁRACIE HODINY
Centrum - oddelenie beletrie,
oddelenie pre deti,
oddelenie náučnej literatúry:
Podtatranská ul. 1548/1

Pondelok, utorok, štvrtok,
piatok od 8. hod. do 18.30
hod., streda od 13. hod. do
18.30 hod. a v sobotu od 8.
hod. do 12. hod.
Oddelenie umenia Spišská
Sobota, Sobotské námestie
1738/22

Pondelok, utorok, štvrtok,
piatok od 9. hod. do 12.30
hod. a od 13. hod. do 17.
hod., streda a sobota - zatvorené
Pobočka Juh 1, Dostojevského
3313/12
Pondelok, utorok, štvrtok,
piatok od 9. hod. do 17. hod.,
streda a sobota - zatvorené
Pobočka Juh 3, Rastislavova
3484/12
Pondelok, utorok, štvrtok
a piatok od 13. hod. do 17.
hod., sobota - zatvorené.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad www.muzeumpp.eu

Podujatia
Utorok – štvrtok 10. – 12.
septembra
Dni európskeho kultúrneho
dedičstva 2019

Podujatie organizované
pre školské skupiny - od 9.
do 14. hod.
Téma Dní európskeho kultúrneho
dedičstva 2019 je
Umenie a zážitok. Súčasťou
podujatia budú komentované
prehliadky výstavy Historické
remeslo od praveku po
súčasnosť. V areáli Podtatranského
múzea v Poprade
budú mať žiaci možnosť absolvovať
tkáčsku a hrnčiarsku
tvorivú dielňu.
Výstavy
Do 12. septembra
Historické remeslo od
praveku po súčasnosť

Súkromná stredná umelecká
škola Hodruša-Hámre
realizovala viaceré projekty
v úzkej spolupráci s Archeologickým
múzeom v Bratislave,
čím dokázali oživiť
stopy dávnej histórie, napr.
výrobou repliky keltského
meča starého 2 200 rokov.
Od 17. septembra
75 slobodných rokov pod
Vysokými Tatrami.

Pri príležitosti 75. výročia
Slovenského národného
povstania výstava priblíži
priebeh bojov na Spiši a pod
Tatrami. Návštevníci budú
mať možnosť vidieť autentické
predmety priamo spojené
s činnosťou bojovníkov
v Povstaní.
Do 30. septembra
Čaro detstva… výstava
starožitných hračiek.

Výstava hračiek zberateľky
Alice Tokarčíkovej.
Expozície múzea
Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske
bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej
Soboty.

Zmena programu vyhradená!

MÚZEUM - GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

NA PAPIERI
Výstava k nedožitým 90-
tym narodeninám velického
rodáka výtvarníka Michala
Trembáča. Koná sa v rámci
Dní európskeho kultúrneho
dedičstva s podtitulom
Umenie a zážitok.
Vernisáž sa uskutoční
5. septembra 2019 o 17. hod.
Stála expozícia

Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od
13. do 15. hod., streda od 8.
do 12. a od 13. do 15.30 hod.,
piatok od 8. do 12. a od 13. do
14.30 hod.

Podtatranské osvetové stredisko
Sobotské námestie č. 1738/22, Spišská Sobota

Streda 18. septembra
- 750. rokov mesta Kežmarok – „7 kultúr“

Celý september - Rómska paleta
celoslovenská výstava prác rómskych žiakov.

GALÉRIA IGORA PANČUKA
Ul. 1. mája 234/6, Poprad

PODTATRANSKÁ PALETA
Výstava malieb kytíc, anjelov,
krajinných zátiší, starých
pamiatok architektúry
Popradu a jeho okolia od
akademického maliara Igora
Pančuka.