Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 20. 10. 2019 | meniny má Vendelín

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Kultúrny kalendár na október 2019

Tatranská galéria v Poprade,
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy

Celý október
Eduard Ovčáček – Expozícia univerza
Rozsiahla výstava kľúčovej osobnosti
českého a slovenského lettrizmu a
zakladateľa Klubu konkretistov (Praha,
1967) organizovaná v spolupráci s Galériou
výtvarného umenia v Ostrave.
JUBILÁRNA SIEŇ
Celý október
Ladislav Mednyánszky
Kolekcia unikátnych zreštaurovaných
kresieb zo zbierok Galérie P.M.
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tatranskej
galérie v Poprade.
KONCERTY
Piatok 18. októbra a 25. októbra
o 18. hod. – Jazzový festival.
INÉ PODUJATIA
8. až 29. október - Integrácia umením
– workshopy - koncerty - výstava

Výtvarno - edukatívny projekt určený
pre ľudí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, zdravotne znevýhodnených,
ale aj pre širokú verejnosť
všetkých vekových kategórií.
Nedeľa 20. októbra od 14. do 16.
hod. - Nedeľné tvorivé dielne.
Stála expozícia
Odkryté hodnoty app

- vynovená stála expozícia
130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej
galérie predstavuje to najlepšie z
tvorby takmer 80-tich autorov.
ARTKLUB
Do 21. októbra
NEPOZNANÉ POPRADSKÉ
SGRAFITO HERTA ONDRUŠOVÁ-
VICTORÍNOVÁ A MARTIN
KUTNÝ.

Výstava projektu študentov gymnázia.
V roku, keď si pripomíname 100.
výročie vzniku Bauhausu a 20 rokov
od smrti Herty Ondrušovej – Victorinovej,
bola Gymnáziom na Ul. D. Tatarku
v Poprade realizovaná záchrana
a obnova sgrafita na fasáde školy do
pôvodnej podoby.
Od 31. októbra
HELENA SUCHÁ – PRIESVIT
TVORBOU

Výstava pri príležitosti životného
jubilea známej popradskej výtvarníčky
a grafičky.
Štvrtok 31. októbra o 16. hod. - vernisáž
výstavy.
Vila Flóra Starý Smokovec

Celý október
Yaro M .Kupčo – VYSOKÉ TATRY
Predajná výstava predstaví autorskú
kolekciu čiernobielych a zlatom tónovaných
fotografií z prostredia Vysokých
Tatier.
Zbigniew Ładygin – VYSOKÉ
TATRY

Výstava fotografií poľského horolezca,
speleológa, editora, novinára a fotografa,
ktorý sa vracia k tvorbe na fotocitlivých
materiáloch. Pri prezentácií
známych krajinných motívov objavuje
nové vyjadrovacie prostriedky, aké poskytuje
dierková komora.
Stála expozícia
Tatry v umení

Kolekcia vybraných diel zo zbierok
Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu
s tematikou Vysokých Tatier
v tvorbe olejomalieb, akvarelov a grafík
výtvarníkov spätých s dedičstvom
našich veľhôr.
Zmena programu vyhradená

Podtatranská knižnica

Výstavy
Podtatranská ul. 1
Od 3. októbra
Výber z tvorby Emila Farkašovského

- výstava výtvarných diel.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Od 3. októbra
Hľadanie vo farbách

- Katarína Butvinová, enkaustika a liaty akryl.
Od 16. októbra
S knihou ma baví svet – 5. ročník

- výstava výtvarných prác žiakov základných a materských
škôl.
Streda – piatok 16. až 18. októbra
5. ročník detského literárneho festivalu – S knihou ma
baví svet

Podtatranská ul. 1
Štvrtok 10. októbra o 17. hod. - Spomienkový večer
pri príležitosti nedožitej 60-tky Paľa Hudáka.
Pobočka Juh 1
Pondelok 7. októbra o 16. hod. - Stretnutie s Gustávom
Murínom

- beseda so slovenským spisovateľom.
3., 10., 17., 24. a 31. októbra o 16. hod. - Večerníček v Podtatranskej
knižnici

- podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre
deti spojené s hrami a premietaním určené pre predškolákov
mesta Poprad.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad www.muzeumpp.eu

Výstavy
Celý október
75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami
Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania výstava
priblíži priebeh bojov na Spiši a pod Tatrami.
Návštevníci budú mať možnosť vidieť autentické predmety priamo
spojené s činnosťou bojovníkov v povstaní.
Do 10. októbra
Čaro detstva... výstava starožitných hračiek
- výstava hračiek zberateľky Alice Tokarčíkovej.
Od 16. októbra
90 rokov slovenského hokeja
Súčasťou výstavy sú predmety dokumentujúce históriu a najväčšie
úspechy slovenského hokeja ako napr. olympijské medaily, medaily
z majstrovstiev sveta či trofeje z domácich i medzinárodných
súťaží.
Streda 16. októbra o 16. hod. - vernisáž výstavy
Stála expozícia múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov
- svojím obsahom, štruktúrou,
členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom,
politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom
živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku
až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi
korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského
múzea v Poprade.
Pobočka Spišská Sobota
Stále expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Zmena programu vyhradená!

Podtatranské osvetové stredisko
Sobotské námestie č. 1738/22, Spišská Sobota

Sobota 5. októbra – MsKS Kežmarok – Večer s folklórom
– program folklórnych kolektívov z Kežmarku a Šumiaca
v rámci osláv 750. rokov prvej písomnej zmienky
o meste Kežmarok.
Piatok a sobota 11. a 12. októbra – Spišská Stará Ves –
10. výročie folklórneho súboru Frankovčan.
Sobota a nedeľa 12. a 13. októbra – Margecany – Veniec
krásy vekmi uvitý
– festival dedinských folklórnych skupín.
Celý október
Rómska paleta
- celoslovenská výstava prác rómskych žiakov.

MÚZEUM - GALÉRIA SHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Do 25. októbra 2019
NA PAPIERI
Výstava k nedožitým 90-tym narodeninám velického
rodáka výtvarníka Michala Trembáča.

Stála expozícia
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od 8. do 12. a od 13. do
15. hod., streda od 8. do 12. a od 13. do 15.30 hod., piatok
od 8. do 12. a od 13. do 14.30 hod.