Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je piatok, 19. 7. 2024 | meniny má Dušana

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Bohoslužby v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov

RÍMSKOKATOLÍCKE SVATÉ OMŠE
Poprad, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie:
24. december – Štedrý deň, sväté omše o 7., 16. a o 24. hod.
25. december – Prvý sviatok vianočný, Božie narodenie, sväté omše o 6.30, 8., 10. a o 18.30 hod.
26. december – Druhý sviatok vianočný, sv. Štefan, sväté omše o 6.30, 8., 9.30 a o 18.30 hod.
31. december – Silvester, sväté omše o 6. a o 17. hod.
1. január 2020 – Nový rok, Sviatok Bohorodičky Panny Márie, sv. omše o 6.30, 8., 9.30, 11. a o 18.30 hod.
6. január – Zjavenie Pána, sväté omše o 6.30, 8., 9.30, 11. a o 18.30 hod.

Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda:
24. december – sväté omše o 7., 16., a o 24. hod.
25. a 26. december – sväté omše o 7., 9. a o 11. hod.
31. december – sväte omše o 7. a o 17. hod.
1. a 6. január 2020 – sväté omše o 7., 9. a o 11. hod.

Kostol. Sv. Egídia:
24. december – polnočná svätá omša o 22. hod.
25. a 26. december – sväté omše o 6. a o 17. hod.
31. december – svätá omša o 16. hod.
1. a 6. január 2020 – sväté omše o 6. a o 17. hod.

Kostol sv. Heleny v Kvetnici:
24. december – svätá omša o 22. hod.
25. december – svätá omša o 10. hod.
31. december – svätá omša o 16. hod.
1. január 2020 – svätá omša o 10. hod.
6. január – svätá omša o 8. hod.

Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja:
24. december – sväté omše o 7.30 a o 24. hod.
25. a 26. december – sväté omše o 8. a o 10. hod.
31. december – sväté omše o 16.30 hod.
1. a 6. január 2020 – sväté omše o 8. a o 10. hod.

Veľká, Kostol sv. Jána Evanjelistu:
24. december – sväté omše o 16. hod. a o 24. hod.
25. december – sväté omše o 7., 9.30, 11. a o 18.30 hod.
26. december – sväté omše o 7., 9.30 a o 18.30 hod.
31. december – svätá omša o 17. hod.
1. a 6. január 2020 - sväté omše o 7., 9.30, 11. a o 18.30 hod.

Matejovce, Kostol sv. Štefana Kráľa:
24. december – svätá omša o 7. a o 24. hod.
25. a 26. december – sväté omše o 8. a o 10. hod.
31. december – svätá omša o 17. hod.
1. a 6. január 2020 – sväté omše o 8. a o 10. hod.

Stráže, Kostol sv. Jána Krstiteľa:
24. december – svätá omša o 8. a o 24. hod.
25. decembra – svätá omša o 11. hod.
26. december – svätá omša o 9. hod.
31. december – svätá omša o 16. hod.
1. a 6. január 2020 – sväté omše o 9. hod.

LITURGICKÝ PROGRAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI POPRAD
Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade:
24. december – o 7. hod. – Kráľovské hodiny, o 15. hod. – Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, o 22. hod. – Veľké povečerie s lítiou + Utiereň
25. december – Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého + myrovanie – o 8.30 hod. a o 10.30 hod.
26. december – Svätá liturgia - o 8.30 a o 10.30 hod.
31. december – Ďakovná svätá liturgia - o 17.30 hod.
1. január 2020 – Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého + myroavanie - o 8.30 a 10.30 hod., Svätá liturgia + myrovanie o 18.30 hod.
6. január – Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého + myrovanie – o 8.30 hod. a o 10.30 hod.

Veľká:
25. december – Svätá liturgia + myrovanie - o 8. hod.
26. december – Svätá liturgia - o 8. hod.
1. január 2020 – Svätá liturgia + myrovanie - o 8. hod.
6. január – Svätá liturgia + myrovanie - o 8. hod.

SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ CIRKVI, A.V.
Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 17. hod.
25. december – slávnostné služby Božie o 9. hod.
26. december – služby Božie o 9. hod.
31. december – silvestrovské služby Božie o 17. hod.
1.január 2020 – novoročné služby Božie o 9. hod.
6. január – služby Božie o 9. hod.

Spišská Sobota:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 15.30 hod.
31. december – silvestrovské služby Božie o 15.30 hod.

Stráže:
25. december – slávnostné služby Božie o 10.30 hod.
1. január 2020 – novoročné služby Božie o 10.30 hod.

Veľká:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 17. hod.
25. december – slávnostné služby Božie o 10. hod.
26. december – o 9. hod. Večera pánova, služby Božie o 10. hod.
31. december – silvestrovské služby Božie o 17. hod.
1. január 2020 – novoročné služby Božie o 10. hod.
6. január – služby Božie o 10. hod.

Matejovce:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 15. hod.
25. december – slávnostné služby Božie o 8.30 hod.
26. december – služby Božie o 8.30 hod.
31. december – silvestrovské služby Božie o 15. hod.
1. január 2020 – novoročné služby Božie o 8.30 hod.
6. január – služby Božie o 8.30 hod.

SVÄTÁ LITURGIA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
V pravoslávnom chráme na Popradskom nábreží:
24. december – Cárske časy a svätá liturgia o 8. hod., Veľké Povečerie o 19. hod.
25. december – Narodenie nášho Spasiteľa Isusa Christa, svätá liturgia o 9. hod., Večerňa o 17. hod.,
26. december – Zbor presvätej Bohorodičky, svätá liturgia o 9. hod., Večerňa o 17. hod.
1. január 2020 – Obrezanie Hospodina a sv. Vasiľa Veľkého, sv. liturgia o 9. hod.
6. január – Sviatok Bohozjavenia, sv. liturgia o 9. hod., veľké posvätenie vody.

BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV
Modlitebňa vo Veľkej, Jahodná ul.:
24. december – štedrovečerná bohoslužba o 16. hod.
25. december – Prvý sviatok vianočný – bohoslužba o 10. hod.
26. december – bohoslužba o 10. hod.
31. december – ďakovná bohoslužba o 18. hod. a spoločný zborový Silvester
1. január 2020 – novoročná bohoslužba o 10. hod.

APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU, zbor Poprad
V posluchárni Okresného úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II:
24. december – bohoslužby s detským vianočným programom o 15. hod.
25. december – vianočné bohoslužby o 10. hod.
1. január 2020 – novoročné bohoslužby o 10. hod.