Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 18. 5. 2024 | meniny má Viola

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Rozpočet bude historicky najvyšší

Medzi najdôležitejšie rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva patrí schvaľovanie rozpočtu. V Poprade sa minulý týždeň vo štvrtok uzniesli na tom budúcoročnom s výhľadom na roky 2021 a 2022. Bude vyrovnaný a presiahne 65 miliónov eur.
Samospráva bude v roku 2020 hospodáriť s vyšším objemom peňazí ako v tomto roku a to so sumou 65 388 790 eur, čo je výrazne viac. „Je to spôsobené okrem iného tým, že do rozpočtu zapojíme aj čerpanie z rezervného fondu vo výške viac ako päť miliónov eur. V rozpočte je zapracované aj zvýšenie výberu podielových daní a poplatkov, plánovaný a odsúhlasený úver, vyššie výdavky a investície. Celkovo bude rozpočet vyšší približne o 12 miliónov eur,“ uviedol predseda finančnej komisie pri MsZ v Poprade – poslanec Marián Barilla.
Bežné príjmy sú nastavené na 49,7 milióna eur čo je nárast o viac ako 8 percent oproti roku 2019, kapitálové príjmy na necelý milión (933 590 eur) a príjmy z finančných operácií na 14 755 200 eur.
Medzi výdavkami sú najväčšou položkou bežné výdavky v objeme 49 235 000 eur, kapitálové výdavky vo výške 15 645 540 kvôli veľkým plánovaným investičným akciám a výdavky z finančných operácií niečo viac ako pol milióna (508 250 eur). Najviac peňazí z bežných výdavkov pôjde do školstva a vzdelávania a to viac ako 22 mil. eur.
Kladné stanovisko k rozpočtu predniesla na štvrtkovom zastupiteľstve aj hlavná kontrolórka mesta Zita Kozlerová: „Po oboznámení sa s návrhom rozpočtu konštatujem, že bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Návrh bol spracovaný metodicky správne a v požadovanom rozsahu. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a prebytok je predpokladaný vo výške 465 tisíc. Z dôvodu predpokladaného použitia návratných zdrojov financovania kapitálových výdavkov odporúčam v budúcich rokoch zabezpečiť maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami a tak vytvoriť dostatočnú rezervu na splácanie úverov.“
Vedenie mesta tvrdí, že Poprad je vo výbornej finančnej kondícii. Schválený rozpočet je najvyšším v histórii mesta.