Noviny Poprad č. 43 zo dňa 6. 11. 2019, ročník XXX

Dnes je streda, 13. 11. 2019 | meniny má Stanislav

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 13. novembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa ujal bikesharing v Poprade?

* Čo sa deje v Aréne?

* Spadnutý strom poškodil náhrobky v Spišskej Sobote

* O čom rokovali elektrotechnici pod Tatrami?

* Ako bude komunikovať digitálne mesto s ľuďmi?

* Aké vitráže boli stratené a objavili sa?

* Aká bola Nežná revolúcia pod Tatrami?

* Čo interpelovali popradskí poslanci?

* Aký je program pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie?

* Kde môžete zavesiť kľúče a prečo?

* Prečo futbalistom posledný zápas jesene nevyšiel?

* Ktoré gymnastky kraľovali Popradu a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci majú zajtra pred sebou pestrý program

Šieste plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad zvoláva primátor mesta Anton Danko vo štvrtok 31. októbra o 8. hod. do zasadačky Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade.
Po procedurálnych otázkach a kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní MsZ sa budú poslanci zaoberať návrhmi na prenájom dvoch jednoizbových bytov, na prenájom majetku – LED obrazovky s príslušenstvom nachádzajúcej sa v budove Zimného štadióna do spoločného nájmu pre HK Poprad a HK ŠKP Poprad, návrhom na rozšírenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Reduty pre (f)ITcubator, návrhom na prenájom nebytových priestorov v budove viacúčelovej haly Aréna pre FK Poprad, ďalej návrhmi na prenájom, zámenu alebo predaj pozemkov. V programe sú aj návrhy na výkupy pozemkov, na zriadenie vecných bremien a návrh na odňatie nadobudnutého nehnuteľného majetku z Centra sociálnych služieb Poprad – oddychovej zóny pre seniorov v záhrade pri ZOS na Francisciho ul.
MsZ prerokuje tiež návrhy na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela pre FK Poprad a pre Školský tenisový klub Veľká a nebytových priestorov v ZŠ s MŠ na Komenského ul. pre FK Poprad. MsZ prerokuje i návrh na zrušenie uznesenia č. 130/2015 zo zasadnutia MsZ 17. júna 2015, ktorý sa týka delegovania zástupcov mesta do riadiacich orgánov športových klubov HK ŠKP Poprad, FK a BAM Poprad. Keďže ide o občianske združenia, v ktorých nemá mesto žiadny podiel, mestu nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu delegovať svojich zástupcov. Na zasadaní zaznie aj informatívna správa o výsledkoch prieskumu verejnej mienky medzi dospelými obyvateľmi mesta Poprad ohľadom poskytovania dotácií pre športové kluby – družstvá dospelých, ďalej návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu s názvom „Výstavba cyklistických komunikácií most Ul. športová – most D1 Matejovce – ČOV Matejovce v rámci výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR, návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb v Poprade, návrh na zrušenie príspevkovej organizácie redakcia Poprad – noviny občanov, informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Aquapark Poprad a návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2019. Do programu je zaradená aj správa o činnosti Mestskej polície Poprad za tretí štvrťrok 2019, doplnenie zoznamu technických prostriedkov používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh a návrh VZN o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície v Poprade. Pred záverom bude správa o výsledkoch kontrol a interpelácie poslancov. Podrobný program je na www.poprad. sk.