Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 26. 9. 2020 | meniny má Edita

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Poslanci majú zajtra pred sebou pestrý program

Šieste plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad zvoláva primátor mesta Anton Danko vo štvrtok 31. októbra o 8. hod. do zasadačky Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade.
Po procedurálnych otázkach a kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní MsZ sa budú poslanci zaoberať návrhmi na prenájom dvoch jednoizbových bytov, na prenájom majetku – LED obrazovky s príslušenstvom nachádzajúcej sa v budove Zimného štadióna do spoločného nájmu pre HK Poprad a HK ŠKP Poprad, návrhom na rozšírenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Reduty pre (f)ITcubator, návrhom na prenájom nebytových priestorov v budove viacúčelovej haly Aréna pre FK Poprad, ďalej návrhmi na prenájom, zámenu alebo predaj pozemkov. V programe sú aj návrhy na výkupy pozemkov, na zriadenie vecných bremien a návrh na odňatie nadobudnutého nehnuteľného majetku z Centra sociálnych služieb Poprad – oddychovej zóny pre seniorov v záhrade pri ZOS na Francisciho ul.
MsZ prerokuje tiež návrhy na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela pre FK Poprad a pre Školský tenisový klub Veľká a nebytových priestorov v ZŠ s MŠ na Komenského ul. pre FK Poprad. MsZ prerokuje i návrh na zrušenie uznesenia č. 130/2015 zo zasadnutia MsZ 17. júna 2015, ktorý sa týka delegovania zástupcov mesta do riadiacich orgánov športových klubov HK ŠKP Poprad, FK a BAM Poprad. Keďže ide o občianske združenia, v ktorých nemá mesto žiadny podiel, mestu nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu delegovať svojich zástupcov. Na zasadaní zaznie aj informatívna správa o výsledkoch prieskumu verejnej mienky medzi dospelými obyvateľmi mesta Poprad ohľadom poskytovania dotácií pre športové kluby – družstvá dospelých, ďalej návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu s názvom „Výstavba cyklistických komunikácií most Ul. športová – most D1 Matejovce – ČOV Matejovce v rámci výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR, návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb v Poprade, návrh na zrušenie príspevkovej organizácie redakcia Poprad – noviny občanov, informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Aquapark Poprad a návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2019. Do programu je zaradená aj správa o činnosti Mestskej polície Poprad za tretí štvrťrok 2019, doplnenie zoznamu technických prostriedkov používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh a návrh VZN o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície v Poprade. Pred záverom bude správa o výsledkoch kontrol a interpelácie poslancov. Podrobný program je na www.poprad. sk.