Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 19. 10. 2019 | meniny má Kristián

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Radnici robia starosti čierne stavby

Odbor výstavby MsÚ v Poprade rieši v poslednom čase viacero podnetov od občanov týkajúcich sa realizácie čiernych stavieb. Obhliadky potvrdili, že ide o stavby bez potrebného stavebného povolenia. Stavebný úrad chce preto sprísniť sankcie.
Nie všetci stavebníci si plnia svoje povinnosti voči stavebnému úradu. Ten pomerne často eviduje chýbajúce povolenia na stavby, ktoré sa už realizovať začali. „Najaktuálnejšou témou nelegálnych stavieb posledných dní je výstavba rodinných domov v Spišskej Sobote a tiež realizácia nelegálnej činnosti v blízkosti lesa v katastrálnom území mestskej časti Stráže. Stavebníci v týchto prípadoch nerešpektujú ani výzvy stavebného úradu na zastavenie prác,“ uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková.
V Strážach si síce majiteľ pozemku splnil ohlasovaciu povinnosť, no mesto povolenie na stavbu nevydalo. Do uzávierky vydania sa nám nepodarilo získať vyjadrenie dotknutej strany. Na pozemku vidieť rozostavané malé objekty a tiež základy oplotenia, ktoré je už považované za drobnú stavbu. „Samotné podanie ohlásenia realizácie drobnej stavby neoprávňuje žiadneho stavebníka túto stavbu bez písomného súhlasu mesta zrealizovať,“ zdôrazňuje K. Horáková.
Nelegálnu výstavbu rodinných domov v Spišskej Sobote už rieši Slovenská stavebná inšpekcia. Zodpovedný stavebník sa k prípadu vyjadriť nechcel. „Štátnym stavebným dohľadom sme zisťovali všetky skutočnosti. Na základe toho bude vyhotovený záznam. Stavebný úrad v tomto prípade vydá dodatočné stavebné povolenie podľa paragrafu 88 stavebného zákona a bude konať z úradnej povinnosti udelením pokuty,“ vysvetľoval postup inšpektor Slovenskej stavebnej inšpekcie Košice Cyril Krajňák. Dodal, že iba takto sa dá podľa súčasnej legislatívy proti nelegálnym stavbám bojovať. Sankcie sú však vysoké. „Výška pokuty u fyzických osôb je až 33 tisíc eur, u právnických osôb je to ešte viac. Konanie stavebníkov je v rozpore so stavebným zákonom a nerešpektujú výzvy stavebného úradu. Budeme preto pristupovať k stanoveniu výšky pokút oveľa prísnejšie. Navyše, realizáciou takejto nelegálnej činnosti sa stavebníci dopúšťajú priestupku,“ uzavrela vedúca odboru výstavby K. Horáková.