Noviny Poprad č. 46 zo dňa 27. 11. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 8. 12. 2019 | meniny má Marína

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 47. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 4. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Kto a kedy rozsvietil prvú sviecu na adventnom venci v Poprade?

* Aký je program Popradských Vianoc 2019?

* Aké sú dopravné obmedzenia počas podujatia Príchod Mikuláša a ako je posilnená MHD?

* Dar obrovskej ceny zdravia a života

* Aké nebezpečenstvo hrozí v prípade materských znamienok?

* Prečo sa dali očkovať pediatri v popradskej nemocnici?

* Aké nové autobusy budú jazdiť v prímestskej autobusovej doprave?

* Aké výročie oslávila Obchodná akadémia v Poprade?

* Popradčania si urobili z Liptákov strelnicu

* Kamzíci pozývajú fanúšikov na hokej a ďalšie.

Súťažte o knihu Sama za seba!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Povstanie bolo významnou udalosťou v dejinách Slovenska

Pri pamätníku padlých v Parku hrdinov a pamätníku 1. čsl. armádneho zboru v Poprade sa minulú stredu uskutočnila pietna slávnosť pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania. Predstavitelia mesta, okresu, vojenských útvarov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a verejnosť položili vence na počesť všetkých, ktorí zahynuli v partizánskych bojoch a na frontoch 2. svetovej vojny.
Primátor Popradu Anton Danko v príhovore zdôraznil: „Povstanie napísalo jednu z najvýznamnejších kapitol slovenskej histórie. Slovenský národ sa zjednotil proti fašistickému režimu. Občania Slovenska aj mesta Poprad sa dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, slobodu a budúcnosť ďalších generácií. Slovenským národným povstaním sme sa zaradili medzi protifašistické mocnosti a tento počin ovplyvnil ďalší vývoj našej krajiny.“
Predseda Oblastného výboru SZPB v Poprade Michal Kopko zaspomínal na udalosti spred 75 rokov, ktoré označil ako nesmierne odvážny skutok. Vyzdvihol, že pôsobenie partizánskych jednotiek z Vysokých a Nízkych Tatier zabránilo hitlerovcom uchytiť sa v tomto priestore a boje o oslobodenie podtatranských obcí patria medzi najvýznamnejšie akcie partizánskej vojny na Slovensku, pretože boli koordinované s 1. čsl. armádnym zborom a vojskami Sovietskej armády. Za napĺňanie odkazu SNP a protifašistického hnutia odovzdal Pamätný list Ústrednej rady SZPB Mestskému úradu a Okresnému úradu v Poprade a tiež trom vojenským útvarom pôsobiacim na území mesta. Tajomník ObV SZPB Ján Pavlovčin podčiarkol: „Mladá generácia by mala vedieť, že sa naši starí otcovia, otcovia, mamy… postavili proti svojvôli fašistického Nemecka a obete počas SNP a celej 2. svetovej vojny neboli márne. Zaslúžia si úctu a spomienku.“
K dôstojnému priebehu slávnosti prispeli svojím vystúpením Podtatranskí Alexandrovci a členovia Klubu vojenskej histórie z Popradu.