Noviny Poprad č. 33 - 34 zo dňa 4. 9. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 16. 9. 2019 | meniny má Ľudmila

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V čísle 35. novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. septembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa zvyšujú úhrady za sociálne služby mesta Poprad?

* Čoho sa týkalo verejné stretnutie v Matejovciach?

* Ako mesto podporí popradské prvorodičky?

* Kde v meste sa rozšíria defibrilátory?

* Čo označujú modré parkovacie čiary?

* Aký bol záver leta?

* Aké prijatia sa uskutočnili v obradnej sieni mesta Poprad?

* O čom diskutovali poslanci volebného obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica?

* Čo dodnes prinášajú obrazy veľčianskeho umelca Michala Trembáča?

* Akým novým prístrojom a novou ambulanciou sa môže pochváliť popradská nemocnica?

* Prečo bol na námestí minulú sobotu jeleň?

* O čom píše herečka Zuzana Cigánová?

* Kedy a s akým programom budú Matejovské Scholtzove dni?

* Ako ukončili sezónu cyklotrialisti v Poprade?

* Ako sa darí popradským futbalistom, volejbalistom a ďalším športovcom?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Povstanie bolo významnou udalosťou v dejinách Slovenska

Pri pamätníku padlých v Parku hrdinov a pamätníku 1. čsl. armádneho zboru v Poprade sa minulú stredu uskutočnila pietna slávnosť pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania. Predstavitelia mesta, okresu, vojenských útvarov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a verejnosť položili vence na počesť všetkých, ktorí zahynuli v partizánskych bojoch a na frontoch 2. svetovej vojny.
Primátor Popradu Anton Danko v príhovore zdôraznil: „Povstanie napísalo jednu z najvýznamnejších kapitol slovenskej histórie. Slovenský národ sa zjednotil proti fašistickému režimu. Občania Slovenska aj mesta Poprad sa dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, slobodu a budúcnosť ďalších generácií. Slovenským národným povstaním sme sa zaradili medzi protifašistické mocnosti a tento počin ovplyvnil ďalší vývoj našej krajiny.“
Predseda Oblastného výboru SZPB v Poprade Michal Kopko zaspomínal na udalosti spred 75 rokov, ktoré označil ako nesmierne odvážny skutok. Vyzdvihol, že pôsobenie partizánskych jednotiek z Vysokých a Nízkych Tatier zabránilo hitlerovcom uchytiť sa v tomto priestore a boje o oslobodenie podtatranských obcí patria medzi najvýznamnejšie akcie partizánskej vojny na Slovensku, pretože boli koordinované s 1. čsl. armádnym zborom a vojskami Sovietskej armády. Za napĺňanie odkazu SNP a protifašistického hnutia odovzdal Pamätný list Ústrednej rady SZPB Mestskému úradu a Okresnému úradu v Poprade a tiež trom vojenským útvarom pôsobiacim na území mesta. Tajomník ObV SZPB Ján Pavlovčin podčiarkol: „Mladá generácia by mala vedieť, že sa naši starí otcovia, otcovia, mamy… postavili proti svojvôli fašistického Nemecka a obete počas SNP a celej 2. svetovej vojny neboli márne. Zaslúžia si úctu a spomienku.“
K dôstojnému priebehu slávnosti prispeli svojím vystúpením Podtatranskí Alexandrovci a členovia Klubu vojenskej histórie z Popradu.