Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 19. 10. 2019 | meniny má Kristián

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poprad je lídrom v budovaní cyklochodníkov

Popradčania si vybrali a dali v ankete najviac hlasov budúcej cyklotrase smerom na Veľkú Lomnicu popri rieke Poprad.
Pre nové vedenie mesta to bol dôležitý podnet, aby zintenzívnilo svoje úsilie a vyšlo občanom v ústrety pri vybudovaní tohto cykloúseku. Poprad sa ujal úlohy lídra výstavby cyklistických chodníkov a zvolal minulý piatok pracovné stretnutie zamerané na koordináciu pri výstavbe cyklotrás od Štrby cez Lučivnú, Svit, Veľkú Lomnicu až do Kežmarku a na Zamagurie.
Viceprimátor Ondrej Kavka konštatoval: „Na základe rozhodnutia občanov, že chcú cyklochodník do Veľkej Lomnice, vyvolalo mesto Poprad v podtatranskom regióne stretnutie s PSK a obcami a mestami z nášho regiónu. V prvom rade sme si ozrejmili plány mesta a susedných obcí a zistili, v akej rozpracovanosti majú jednotlivé úseky cyklochodníkov. Chceme zosúladiť plány a ich výstavbu natoľko, aby sme boli vo vzájomnej súčinnosti a jednotlivé časti cyklochodníkov, ktoré už mestá a obce začali stavať, boli prepojené.“
Ozrejmil, že pozemky pre cyklocestu do V. Lomnice sú už majetkovo vysporiadané na viac ako 95 percent. Do konca tohto roka by mohla byť hotová projektová dokumentácia a na budúci rok budú pripravené finančné prostriedky na jej výstavbu. „Rok 2021 by mohol byť rokom, kedy bude táto cyklocesta hotová,“ verí O. Kavka. Na stretnutí sa vyjadrili jednotlivé obce a mestá, ako sú na tom s pripravenosťou resp. budovaním cyklochodníkov vo svojich katastroch. Spoločnou víziou je, aby sa o 5-6 rokov dalo dostať na bicykli z Popradu resp. až zo Štrby do Ždiaru.
Peter Duda, starosta obce Veľká Lomnica privítal, že občania Popradu sa rozhodli pre trasovanie cyklochodníka práve v smere na V. Lomnicu: „V súčasnosti máme pripravenú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie na budovanie cyklochodníka zatiaľ v smere na Huncovce s pokračovaním na Kežmarok, ale máme vypracovanú aj projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie až na hranicu katastrálneho územia Poprad-Matejovce. Z tohto pohľadu je V. Lomnica pripravená. Chceme pokračovať ďalej v inžinieringu a príprave stavebného povolenia pre cyklochodník v smere na Poprad.“ Starosta vníma cyklotrasu V. Lomnica - Poprad viac z pohľadu cyklodopravy, než cykloturistiky. Je presvedčený, že by ju v prvom rade využívali zamestnanci firiem v okolí a študenti na cyklodopravu do zamestnania a škôl.
Cyklokoordinátor cyklistickej dopravy a cykloturistiky PSK Matúš Goga považuje Tatranský cyklookruh za najatraktívnejší a doteraz i najviac vybudovaný. Povedal: „Som veľmi rád, že sa napĺňa idea veľkého Tatranského okruhu a dostáva reálnu podobu. Mnohí starostovia k tomu zodpovedne pristupujú a majú projekčnú prípravu. Vznikne ucelená sieť cyklotrás pod Tatrami v rámci Kostrovej siete cyklistických trás Prešovského samosprávneho kraja. Tatranský okruh je síce najviac pripravený, ale zároveň má aj najviac častí a potrebujeme, aby vznikol jednotný celok a ľudia zo Štrby prešli až na Osturňu po segregovanej cykloceste.“