Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 18. 5. 2024 | meniny má Viola

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Príhovor primátora mesta Poprad

Milí Popradčania!
Už o pár dní budeme s pocitmi šťastia, lásky, pokoja a rodinnej harmónie prežívať vianočné sviatky. V tomto čase, tesne pred uplynutím kalendárneho roka, si nachádzame priestor na bilanciu všetkého, čo sme v uplynulom období zažili či urobili. Prehodnocujeme, do akej miery sme naplnili naše sny, túžby, plány a predsavzatia.

Tento rok bol pre samosprávu plný zmien a tvrdej práce. Vo viacerých oblastiach sa naše mesto stalo lídrom. V úvode roka sa nám ako prvej samospráve na Slovensku podarilo získať akreditovaný certifikát na boj s korupciou. Disponujeme najväčším počtom automatických externých defibrilátorov na Slovensku, ktoré sú umiestnené aj v každej mestskej časti. Stali sme sa prvou samosprávou, v ktorej jazdia mestskí policajti na elektrických motorkách, čím sme rozšírili doteraz využívané dopravné prostriedky o nový druh ekologickej dopravy. Záleží mi na tom, aby sme v našom meste žili ekologicky a preto sme v lete spustili systém zdieľaných bicyklov – bikesharing. Keďže sa táto novinka v Poprade veľmi osvedčila, v novom roku hodláme počet bicyklov ešte navýšiť. V intraviláne mesta sme otvorili nový cyklochodník, ktorý prepája mesto zo západu na východ. Zatraktívnili sme aj mestskú časť Kvetnica, kde sa nachádza nový desaťkilometrový úsek určený na nordicwalking, beh či cyklistiku. V stavaní cyklotrás budeme aj naďalej pokračovať. Čaká nás výstavba cyklochodníka medzi Popradom a Veľkou Lomnicou, ktorá je súčasťou veľkého okruhu okolo Vysokých Tatier a taktiež cyklochodník, ktorý by mal spojiť sídliská Juh s centrom mesta. Podarilo sa nám zrekonštruovať most na Alžbetinej ulici, čím sme skvalitnili plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj podchod, ktorý spája centrum mesta s Kukučínovou ulicou. Deti zo Základnej školy s materskou školou A. V. Scherfela na Tranovského ulici sa dočkali nových, moderných priestorov a ZŠ s MŠ na Komenského ulici disponuje novým multifunkčným športovým areálom. Uskutočnili sme dva týždenné denné tábory pre deti zamestnaných rodičov a v porovnaní s minulými rokmi sme rozšírili liečebný pobyt pre seniorov o opatrovateľskú službu. Tento rok sa nám podarilo vďaka novej dramaturgii kultúrnych akcií opäť prilákať ľudí na naše námestie. Pristúpili sme k inovácii Popradského kultúrneho leta, príchodu Mikuláša, Vianočného mestečka i tradičného vianočného jarmoku, ktorý bol tento rok ekologický. Som rád, že sa nám podarilo doplniť aj vianočnú výzdobu nášho mesta, ktorá je jedna z najkrajších v našej krajine.
Tento rok sme predstavili aj viaceré investičné zámery, ktoré pokladám za prioritné. Medzi tie najdôležitejšie patrí revitalizácia námestia, komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v celom meste, výstavba modelového jednopodlažného parkoviska za blokom Antimón či projekty na protipovodňové opatrenia. V našich plánoch figurujú aj priechody pre chodcov, ktoré chceme vylepšiť o kvalitné osvetlenie a nové označenie. Nový šat dostane panelová cesta do Stráží, rozšírime parkoviská v Kvetnici, spomínané cyklochodníky a ďalšie. Mojím cieľom je naďalej skvalitňovať infraštruktúru a služby tak, aby bol Poprad atraktívnym miestom pre život so zaujímavými benefitmi. Podporujeme demografiu, preto sme sa rozhodli pomôcť mladým rodinám s deťmi. Prvorodičky s trvalým pobytom v meste Poprad dostanú finančnú pomoc vo výške 200 eur a prvý Popradčan narodený v novom kalendárnom roku dostane finančný príspevok 500 eur. Každý prváčik základnej školy s trvalým bydliskom v Poprade dostane v septembri školské pomôcky za 30 eur.
Za obdobie jedného roku po ostatných komunálnych voľbách sme stihli urobiť dosť, ale to ani zďaleka nie je všetko. Máme nové ciele a nebojíme sa nových, moderných výziev. Postupne budeme predstavovať ďalšie projekty a pevne verím, že aj s pomocou poslancov MsZ sa nám ich podarí uskutočniť. Ako hrdý Popradčan a primátor so skúsenosťami urobím pre to všetko.
S príchodom Vianoc a Nového roka 2020 vám, drahí Popradčania, želám veľa Božieho požehnania, pevné zdravie, šťastie, pokoj, lásku a veľa osobných a pracovných úspechov.

Váš primátor
Anton Danko