Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je streda, 5. 8. 2020 | meniny má Hortenzia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Poslanci poznajú problémy mestských častí a chcú ich riešiť

Poslanci volebného obvodu č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami) na svojom októbrovom zasadaní prerokovali viacero záležitostí. Poslanec Juraj Bondra informoval o pretrvávajúcom probléme ohrozenia Stráží povodňami. Podľa neho je situácia patová, pretože mesto je pripravené investovať do protipovodňovej zábrany, avšak obyvatelia sa nechcú vzdať pozemkov, a tak bez ich súhlasu nie je možné nič realizovať.
Poslankyňa Anna Schlosserová opätovne poukázala na problémy v časti Valtech v Spišskej Sobote, takisto na pretrvávajúci problém vo vnútrobloku Murgašova, kde sa prikročí k rekonštrukcii. Na najbližšom stretnutí občanov tejto lokality dohodnú podrobnosti riešenia. Poslanec František Majerský poukázal na stále nedovysvetlený problém komunitného centra, neisté je aj ďalšie riešenie zo strany mesta vzhľadom na poskytnutie alebo neposkytnutie dotácie zo štátu. Predsedníčka VO č. 1 Anna Ondrušeková poukázala na nedostatočnú starostlivosť o umelecké diela v meste. Ani po viacerých interpeláciách k záchrane mozaiky na Ul. 1. mája sa stále nekoná. A. Schlosserová upozornila aj na ďalšie diela v rámci mesta ako je napr. pred Tatrabankou. Na stretnutí sa dohodli, že pripravia postupný návrh na záchranu a reštaurovanie diel v meste Poprad s možnosťou požiadať o grant na Ministerstve kultúry SR.
Poslanci VO č. 1 sa v prvý novembrový pondelok zišli na svojom ďalšom zasadaní. Predsedníčka VO A. Ondrušeková informovala o problematických uliciach a dokončení chodníkov a ciest v Sp. Sobote – na uliciach Uralská, Chalupkova a dokončenie chodníka na konci námestia smerom na Matejovce vľavo v úseku približne 30 metrov. Poukázala tiež na zvýšený výskyt rôznych podozrivých a neprispôsobivých občanov na Sobotskom námestí, kde dochádza k vandalizmu a kradnutiu áut. Majitelia penziónov žiadajú aspoň namontovanie kamier. Neprispôsobiví občania sa potulujú aj po iných uliciach v tejto mestskej časti, preto požadujú častejšie obchôdzky mestských policajtov. Poslankyňa Tatiana Husárová opätovne žiadala o doplnenie chodníka na Jesenského ul. oproti cintorínu.
Poslanec J. Bondra informoval o probléme ohrozenia obyvateľov troma nezabezpečenými studňami v Strážach. Údajne sú vo vlastníctve mesta. Je ich potrebné opraviť a zabezpečiť proti možnému pádu. Poukázal aj na nedotiahnutie označenia priechodu pre chodcov.
Poslanec F. Majerský informoval o množstve problémov v Matejovciach, ktoré sa musia riešiť postupne. Členovia Klubu Matejovčanov majú dohodnuté stretnutie s primátorom. Okrem iného sa poslanci tiež dozvedeli, že schody pred blokom Hnilec nie sú majetkom mesta a musia si to vyriešiť obyvatelia tohto bloku. Poslankyňa A. Schlosserová pomáha riešiť schody k potoku, ktoré však tiež nie sú majetkom mesta. Pamätnú tabuľu podnikateľovi Scholtzovi, o ktorú požiadali členovia KM, by mali iniciovať členovia tohto klubu v spolupráci s miestnymi podnikmi. A. Ondrušeková dodala, že poslanci môžu byť nápomocní pri sprostredkovaní.
Poslanec Marián Saraka informoval o potrebe dokončiť rozostavaný chodník a nedokončený úsek chodníka na Družstevnej ul. vo Veľkej, ako aj urgentne riešiť Spišskú ul. a chodník za firmou Unimed. Obyvatelia ulíc Krompecherova, Družstevná a Lesná sa sťažovali, že najmä v zime vypadáva osvetlenie. A. Ondrušeková uviedla, že vo Veľkej je treba riešiť 3 budovy v nevyhovujúcom stave – kino Máj, Scherfelov dom a budovu bývalého múzea. Bolo by dobré zrekonštruovať jednu budovu dôsledne a tá by slúžila kultúrnym účelom. Najideálnejšie sa javí kino Máj. Poslankyni priniesol projekt na rekonštrukciu architekt Braňo Ivan, ktorý má aj autorské práva na túto budovu ako jej projektant.
T. Husárová vyzdvihla potrebu divadelnej scény pre rôzne druhy divadelných aktivít v meste, ktorú by mohlo kino Máj uspokojiť.
A. Ondrušeková informovala i o pokračovaní reštaurovania Immaculaty vo Veľkej, ktorá by mala byť dokončená na budúci rok. Rieši sa jej doposiaľ nedôstojné umiestnenie.
A. Schlosserová zdôraznila obrovský problém s parkovacími miestami na sídlisku Západ, najmä pri blokoch Letka, Solo, Memfis, na uliciach Komenského a Slovenského odboja. Situáciu treba urgentne riešiť, obyvatelia by určite privítali parkovací dom.
F. Majerský poukázal takisto na zlú situáciu s parkovaním na Baníckej a Okružnej ul. A. Ondrušeková sa informovala o riešení trhoviska v centre mesta, ktoré je v zlom stave. Majiteľ pozemku má vraj spracovaný projekt a pripravuje celkovú prestavbu tohto miesta.
Čo sa týka Kvetnice informoval o pripravovaných aktivitách – parkovisku, rekonštrukcii parku a osvetlenia poslanec a viceprimátor Ondrej Kavka.
V rámci všetkých mestských častí sa poslanci zhodli na žalostnom stave niektorých parkov a starších detských ihrísk a dali návrh, aby sa každý rok zrevitalizoval aspoň jeden park. Takisto sú v žalostnom stave zastávky MHD v meste. Hovorili aj o potrebe lavičiek pri obytných domoch, alebo v inom prostredí mesta. Požiadavky je potrebné nahlásiť na mestský úrad, ale na umiestnenie pred daným obytným domom treba mať súhlas všetkých jeho obyvateľov.
Na druhý deň sa predsedníčka VO č. 1 a viceprimátor O. Kavka stretli s vedúcou odboru výstavby MsÚ Kristínou Horákovou a prešli jednotlivé pripomienky a návrhy. Mnohé z nich budú zaradené do budúcoročného rozpočtu, aleba na ďalší rok, v závislosti od výšky nákladov.