Noviny Poprad č. 47 zo dňa 4. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 9. 12. 2019 | meniny má Izabela

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 47. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 4. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Kto a kedy rozsvietil prvú sviecu na adventnom venci v Poprade?

* Aký je program Popradských Vianoc 2019?

* Aké sú dopravné obmedzenia počas podujatia Príchod Mikuláša a ako je posilnená MHD?

* Dar obrovskej ceny zdravia a života

* Aké nebezpečenstvo hrozí v prípade materských znamienok?

* Prečo sa dali očkovať pediatri v popradskej nemocnici?

* Aké nové autobusy budú jazdiť v prímestskej autobusovej doprave?

* Aké výročie oslávila Obchodná akadémia v Poprade?

* Popradčania si urobili z Liptákov strelnicu

* Kamzíci pozývajú fanúšikov na hokej a ďalšie.

Súťažte o knihu Sama za seba!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Popradskí piataci monitor nepodceňujú

Dnes, v stredu 20. novembra, sa na základných školách koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Výnimkou nie sú ani piataci z Popradu, ktorých na Monitor 5 učitelia zodpovedne pripravovali od začiatku školského roka.
„Ide o súhrn učiva z prvého stupňa. Na druhom stupni sa náročnosť zvyšuje a žiaci sa musia preorientovať na to, že každý predmet vedie iný učiteľ a teda odborník v danej oblasti. Toto testovanie je práve o tom, aby učiteľ vedel, na akej úrovni dieťa za štyri roky zvládlo dva testované predmety. V žiadnom prípade by ale Monitor 5 nemal slúžiť na porovnávanie škôl. Dôležitý je posun dieťaťa voči sebe a nie voči ostatným,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade Erika Lišková, podľa ktorej učitelia na prvú vážnejšiu skúšku piatakov zodpovedne pripravujú, aby si zvykli na systém testovania, aby trénovali rýchle rozmýšľanie a zadelenie času na splnenie všetkých úloh. „So žiakmi sme si niekoľkokrát vyskúšali dostupné testy z predchádzajúcich rokov, aby vedeli, ako hárky vypĺňať a čo ich čaká. Nácvičný monitor je tou najlepšou prípravou. Samotný monitor pomáha dieťaťu zvládať stres a niektorých pripraví aj na prechod do osemročných gymnázií. Je to pre nich prvá vážnejšia udalosť,“ dodala učiteľka matematiky a triedna učiteľka 5.A triedy ZŠ Jarná Jarmila Repaská.
Žiaci sú dnes na celom Slovensku testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry. Do testovania sa tento rok zapojilo celkovo 1 489 základných škôl s počtom takmer 52 800 žiakov. Z celkového počtu prihlásených je vyše 3 250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiaci so zdravotným znevýhodnením predstavujú vyše 7,6 % z celkového počtu prihlásených piatakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je takmer 4,8 %. Cieľom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň poznatkov žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, taktiež poskytovať základným školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností, ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňovaní vyučovania. Testové úlohy sú aj tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v praxi. Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci stanovený čas 60 minút. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých percentuálny podiel každým rokom rastie, budú mať z dôvodu ich zníženého a čiastočne až úplne obmedzeného zmyslového vnímania upravené podmienky testovania aj modifikované testy. „Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci 5. ročníkov zo škôl s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test bol sprístupnený od 5. do 7. novembra a zapojilo sa doň takmer 8 000 piatakov z 313 základných škôl. Pre školy, ktoré nemali vytvorené vhodné podmienky pre tento typ testovania, bol tento elektronický test sprístupnený vo formáte PDF na webovom sídle NÚCEM. Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 sa dozvedia školy 20. decembra. Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky výsledky školám zasielané už len elektronicky. Školy budú mať možnosť sprístupniť ich svojim žiakom a ich zákonným zástupcom ekologickejšou formou – prostredníctvom internetových žiackych knižiek. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020,“ uvádza sa na stránkach Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý Testovanie 5 2019 organizačne zabezpečuje.