Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je streda, 23. 9. 2020 | meniny má Zdenka

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Popradskí piataci monitor nepodceňujú

Dnes, v stredu 20. novembra, sa na základných školách koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Výnimkou nie sú ani piataci z Popradu, ktorých na Monitor 5 učitelia zodpovedne pripravovali od začiatku školského roka.
„Ide o súhrn učiva z prvého stupňa. Na druhom stupni sa náročnosť zvyšuje a žiaci sa musia preorientovať na to, že každý predmet vedie iný učiteľ a teda odborník v danej oblasti. Toto testovanie je práve o tom, aby učiteľ vedel, na akej úrovni dieťa za štyri roky zvládlo dva testované predmety. V žiadnom prípade by ale Monitor 5 nemal slúžiť na porovnávanie škôl. Dôležitý je posun dieťaťa voči sebe a nie voči ostatným,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade Erika Lišková, podľa ktorej učitelia na prvú vážnejšiu skúšku piatakov zodpovedne pripravujú, aby si zvykli na systém testovania, aby trénovali rýchle rozmýšľanie a zadelenie času na splnenie všetkých úloh. „So žiakmi sme si niekoľkokrát vyskúšali dostupné testy z predchádzajúcich rokov, aby vedeli, ako hárky vypĺňať a čo ich čaká. Nácvičný monitor je tou najlepšou prípravou. Samotný monitor pomáha dieťaťu zvládať stres a niektorých pripraví aj na prechod do osemročných gymnázií. Je to pre nich prvá vážnejšia udalosť,“ dodala učiteľka matematiky a triedna učiteľka 5.A triedy ZŠ Jarná Jarmila Repaská.
Žiaci sú dnes na celom Slovensku testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry. Do testovania sa tento rok zapojilo celkovo 1 489 základných škôl s počtom takmer 52 800 žiakov. Z celkového počtu prihlásených je vyše 3 250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiaci so zdravotným znevýhodnením predstavujú vyše 7,6 % z celkového počtu prihlásených piatakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je takmer 4,8 %. Cieľom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň poznatkov žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, taktiež poskytovať základným školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností, ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňovaní vyučovania. Testové úlohy sú aj tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v praxi. Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci stanovený čas 60 minút. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých percentuálny podiel každým rokom rastie, budú mať z dôvodu ich zníženého a čiastočne až úplne obmedzeného zmyslového vnímania upravené podmienky testovania aj modifikované testy. „Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci 5. ročníkov zo škôl s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test bol sprístupnený od 5. do 7. novembra a zapojilo sa doň takmer 8 000 piatakov z 313 základných škôl. Pre školy, ktoré nemali vytvorené vhodné podmienky pre tento typ testovania, bol tento elektronický test sprístupnený vo formáte PDF na webovom sídle NÚCEM. Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 sa dozvedia školy 20. decembra. Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky výsledky školám zasielané už len elektronicky. Školy budú mať možnosť sprístupniť ich svojim žiakom a ich zákonným zástupcom ekologickejšou formou – prostredníctvom internetových žiackych knižiek. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020,“ uvádza sa na stránkach Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý Testovanie 5 2019 organizačne zabezpečuje.