Noviny Poprad č. 43 zo dňa 6. 11. 2019, ročník XXX

Dnes je streda, 13. 11. 2019 | meniny má Stanislav

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 13. novembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa ujal bikesharing v Poprade?

* Čo sa deje v Aréne?

* Spadnutý strom poškodil náhrobky v Spišskej Sobote

* O čom rokovali elektrotechnici pod Tatrami?

* Ako bude komunikovať digitálne mesto s ľuďmi?

* Aké vitráže boli stratené a objavili sa?

* Aká bola Nežná revolúcia pod Tatrami?

* Čo interpelovali popradskí poslanci?

* Aký je program pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie?

* Kde môžete zavesiť kľúče a prečo?

* Prečo futbalistom posledný zápas jesene nevyšiel?

* Ktoré gymnastky kraľovali Popradu a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi dospelými obyvateľmi mesta Poprad

Mesto Poprad chcelo reprezentatívnym prieskumom verejnej mienky zistiť, aký je názor obyvateľov mesta Poprad na financovanie športových klubov. Mesto doteraz priamo finančne podporovalo športové kluby mládeže aj profesionálne kluby dospelých. Mládež chce mesto podporovať aj naďalej a chce financovať prevádzkové náklady všetkých športovísk.
V prieskume, ktorý bol realizovaný v mesiaci september, sa preto pýtalo: „Malo by podľa vás mesto Poprad ďalej podporovať aj profesionálne kluby dospelých, alebo by malo tieto finančné prostriedky využiť napríklad na školstvo, sociálne veci a kultúru?“ Prieskum vypracovala agentúra AKO, ktorá pôsobí na trhu 27 rokov a bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR, štandardov Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA), ktorých je agentúra AKO členom. Prieskum sa konal koncom septembra a začiatkom októbra na vzorke 1200 ľudí z centra mesta ako i zo všetkým častí mesta. Výskumná vzorka je reprezentatívna v kvótnych znakoch pohlavie, vek a vzdelanie, a preto sú výsledky v tejto správe zovšeobecniteľné na celú populáciu mesta Poprad. Z výskumu vyplýva, že až 61,2% opýtaných Popradčanov si myslí, že prostriedky, ktoré sa v minulosti investovali do podpory športových klubov dospelých, by sa v súčasnosti mali využiť skôr na rozvoj iných oblastí (ako napr. školstvo, sociálne veci, kultúra). Len 33,7% opýtaných si myslí, že by podpora zo strany mesta pre športové kluby dospelých mala zostať zachovaná. Zvyšných 5,1% opýtaných sa k otázke nevedelo, alebo nechcelo vyjadriť. Vo všetkých skúmaných sociodemografických skupinách prevažovali tí, ktorí si myslia, že by spomínané financie mali byť využité radšej v iných oblastiach. Tento názor prevažoval viac u žien ako u mužov, skôr medzi obyvateľmi nad 50 rokov, viac medzi obyvateľmi s maturitným alebo vysokoškolským vzdelaním a u obyvateľov mestských častí Stráže pod Tatrami, Veľká, Kvetnica.
Na začiatku roku 2019 mesto Poprad oznámilo listom športovým klubom, že od roku 2020 chce zmeniť filozofiu dotačnej politiky a systém poskytovania dotácií. Chce podporovať len športové kluby zamerané na prácu s deťmi a s mládežou. Prioritou by bola podpora mládežníckeho športu. Naďalej však bude vytvárať podmienky pre športovanie mládeže i dospelých na kvalitných športoviskách. Prioritné športové kluby – družstvá dospelých – bude naďalej podporovať poskytovaním dotácií na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom. Prieskum bol realizovaný na základe podnetu poslancov na MsZ v júni 2019 po diskusii o poskytovaní dotácií na činnosť aj pre družstvá dospelých. Vedenie mesta i poslanci sa dohodli uskutočniť prieskum verejnej mienky a zistiť a rešpektovať názor občanov na túto tému a vrátiť sa k nej na zasadaní MsZ. Primátor Anton Danko chce financovať prevádzku športovísk ako doteraz.