Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 20. 10. 2019 | meniny má Vendelín

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

V denných centrách mladnú - majú plno aktivít

Hodnotiace členské schôdze v denných centrách mesta Poprad sa začali v pondelok 4. februára v najmladšom DC na sídlisku Juh. Otvorili ho iba v júni 2017.
O žiadanosti tohto DC, sídliaceho na prízemí polyfunkčnej budovy na Ul. L. Svobodu, svedčí značný záujem o členstvo. Súčasná predsedníčka Erika Rusiňáková konštatovala, že kým začiatkom minulého roka mali 80 členov, dnes je ich 130 a denne prichádzajú ďalší občania, ktorí chcú navštevovať DC Juh. Členovia sú mimoriadne aktívni, chcú sa hlavne hýbať, preto je veľký záujem najmä o športové aktivity. Samozrejme i o ďalšie, ktoré predsedníčka predstavila v správe o činnosti: „Boli sme na výlete na Orave, na Hrebienku, na Kvetnici, zúčastňovali sme sa na tanečnom krúžku, boli sme na kúpeľnom pobyte, ktorý zabezpečilo mesto, mnohí chodia spoločne na walking s paličkami, usporiadali sme vedomostné kvízy, zúčastnili sme sa na súťaži v petangu, prednese poézie a prózy, mali sme rôzne prednášky a ďalšie. Bez podpory mesta by sme však nemohli mať také bohaté aktivity, za čo vedeniu samosprávy ďakujeme.“ Čiperní seniori sa môžu pochváliť aj zberom papiera, čo DC využíva na získanie toaletných potrieb a zberom plastových vrchnáčikov pre choré deti.
Hodnotiacu schôdzu pozdravila vedúca sociálneho odboru MsÚ Petra Závacká, ktorá dôchodcov potešila dobrými správami. Mesto totiž tohto roku plánuje vyslať na pobyt do kúpeľov dvojnásobný počet členov DC, na jar im sprístupní fitpark na Francisciho ul. a pracovníčky sociálneho odboru ešte zintenzívnia poskytovanie individuálneho poradenstva v sociálnych otázkach.
Najbližšie sa 7. februára stretnú na svojej schôdzi členovia DC Matejovce, 12. februára DC kresťanských seniorov a 20. februára DC Xenón. V marci budú hodnotiace schôdze 4. v DC Veľká, 6. v DC Limba, 13. v DC Spišská Sobota a 18. marca v DC Stráže.