Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je piatok, 5. 6. 2020 | meniny má Laura

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Na Slovensku žije deväťstotisíc obyvateľov nad 60 rokov

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v decembri 1990 vyhlásilo mesiac október za Mesiac úcty k starším. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí.
Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie (z toho 61% tvoria seniorky).
Podľa demografických odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.
Starnutie populácie je globálny fenomén a zasahuje celú spoločnosť. Stúpajúci trend starnutia je jedným z najvýraznejších problémov súčasného demografického vývoja. V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.
Úrad verejného zdravotníctva SR a tiež regionálne úrady verejného zdravotníctva sa tejto problematike venujú aj Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. Cieľom programu je podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov, aby zostali čo najdlhšie aktívni, pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí, tiež aby vedeli aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.
Medzi základné zložky aktívneho starnutia patrí okrem zdravej životosprávy aj pohybová aktivita, ktorá by mala byť primeraná zdravotnému stavu organizmu. Základ tvorí chôdza, ktorá je najprirodzenejšou pohybovou aktivitou pre človeka, ďalej plávanie a tiež bicyklovanie. Pravidelný pohyb okrem iného spomaľuje proces starnutia.
Tieto aktivity by mali slúžiť pre udržanie primeranej fyzickej a psychickej aktivity, aby sa ľudia vo vyššom veku necítili odstrkovaní a opustení, čo by malo zlepšiť kvalitu života v období ich jesene života.
Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Pri ich deficite môže starší človek zažiť sociálnu izoláciu, spúšťajú sa depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Starší človek je predovšetkým skúsený človek, ktorý svojimi životnými skúsenosťami, cennými radami môže obohatiť život rodiny, byť jej oporou a príkladom.

RÚVZ so sídlom v Poprade