Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 19. 10. 2019 | meniny má Kristián

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Podtatranské múzeum pokračuje v reštaurovaní vzácnych tlačí

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade kontinuálne už od roku 2010 realizuje reštaurovanie tlačí 16. a 17. stor., ktoré boli vyhlásené Ministerstvom kultúry SR za historický knižničný fond. Z celkového počtu 30 tlačí, sa vďaka podpore MK SR a neskôr Fondu na podporu umenia podarilo celkovo zreštaurovať 22, čo múzeu umožnilo prezentovať ich na verejnosti formou prednášok, výstav, článkov či vystúpením na vedeckých konferenciách.
Zámerom je postupne zreštaurovať všetky tlače 16. a 17. storočia vo fonde muzeálnej knižnice, ktoré boli vyhlásené MK SR za historický knižničný fond. Reštaurovanie, vďaka podpore Fondu na podporu umenia, pokračovalo aj v roku 2018. Zreštaurované boli 3 tlače, 1 tlač 16. stor. (teologický spis Nicolausa Selneckera) a 2 tlače 17. stor. (cestovný denník Martina Zeillera a teologicko filozofické dielo Jana Grutera), ktoré sú významnými historickými dokumentmi. Ich stav pred reštaurovaním neumožňoval ich využívanie a bez odborného zásahu by im hrozilo ďalšie poškodzovanie. Vypracovanie reštaurátorského zámeru, komplexné reštaurovanie a dokumentáciu, zabezpečil Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov SR, vo svojom reštaurátorskom ateliéri v Banskej Bystrici. Na samotnom reštaurovaní pracoval spoločne s reštaurátormi v jeho tíme v zložení: Peter Ližbetin, Martin Petrinec a Marek Kocka. Reštaurátorský zásah vdýchol tlačiam takpovediac nový život a sú v plnej kráse pripravené slúžiť, či ako študijný materiál, alebo na výstavné a prezentačné účely v rámci podujatí konaných v múzeu. Po zreštaurovaní všetkých 30 tlačí plánuje Podtatranské múzeum v Poprade vydať publikáciu, ktorá ich kompletne predstaví verejnosti.

Jana Kušniráková, Podtatranské múzeum Poprad