Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 19. 10. 2019 | meniny má Kristián

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci aj o pohrebných obradoch

Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby Poprad, kde je mesto jediným spoločníkom, bola súčasťou septembrového zasadania mestského zastupiteľstva. PCS spravuje a prevádzkuje 4 pohrebiská.
V roku 2018 spoločnosť PCS okrem iného zabezpečila opravu hlavného kríža v Matejovciach a svojpomocne vytvorila a vydláždila priestor pri tomto kríži, opravila lavičky vo Veľkej a Strážach a tiež dala opraviť terasový múrik v Strážach. Zainvestovala i do opravy námestia a mobiliáru pred Domom smútku vo Veľkej a do rekonštrukcie a zveľadenia historického objektu márnice v Spišskej Sobote, ktorý bol už v dezolátnom stave. V opravenom domčeku by bolo v budúcnosti vhodné vybudovať kolumbárium (stavba s výklenkami na ukladanie popolníc s pozostatkami zomretých). PCS tiež zabezpečili opravu plechového a murovaného oplotenia v Sp. Sobote, na cintoríne vo Veľkej svojpomocne pred garážami vybudovali odvodňovací kanál, vybudovali spojovací chodník medzi starým a novým cintorínom, opravili strechu nad vchodom do obradnej siene a ďalšie.
Výsledkom hospodárenia PCS za rok 2018 bol zisk po zdanení takmer 30 tisíc eur. Väčšina z neho bola použitá na krytie neuhradených strát spoločnosti z minulých období.
Poslanci pri predložení správy poukázali na úroveň pohrebných obradov, ktoré treba inovovať a zaujímali sa tiež o to, kedy sa dočká rekonštrukcie Dom smútku vo Veľkej.