Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 19. 10. 2019 | meniny má Kristián

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Dohliadajú na poriadok v okolí veľkoobjemových kontajnerov

V Poprade sa 20. septembra začalo jesenné upratovanie, počas ktorého môžu občania mesta využiť na uloženie odpadu veľkoobjemové kontajnery. Sú pristavené podľa harmonogramu v jednotlivých častiach mesta. VOKy sú určené na drobný stavebný odpad (obklady z udržiavacích prác a pod.) a objemový odpad napr. staré nábytky, okná, dvere a pod.
V tomto čase sú VOKy do 4. októbra umiestnené na určených miestach na Juhu V, VI a sídlisku Západ. Od 4. do 11. októbra sa budú nachádzať na vybratých stanovištiach vo Veľkej. Náčelník Mestskej polície v Poprade Marián Gardoš upozornil: „Počas jesenného upratovania sa budú spolupodieľať na zabezpečovaní verejného poriadku aj pracovníci mestských poriadkových hliadok. Budú priamo vykonávať dohľad v okolí stanovíšť kontajnerov a zodpovedať za čistotu a poriadok v ich okolí. Sú šiesti a budú nasadzovaní hlavne v okrajových častiach mesta, ako je Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže, kde máme stále v čase jarného alebo jesenného upratovania najväčší problém s neporiadkom v okolí VOKov.“ Podotkol, že neporiadok spôsobujú hlavne obyvatelia z okolitých obcí, ktorí chodia prehrabávať kontajnery a vyberajú z nich rôzne veci. Mestskí policajti sa po skončení jarného a jesenného upratovania neraz potýkajú aj so vznikom tzv. „čiernych“ skládok na miestach VOKov. „V prípade, ak zistíme takúto nelegálnu skládku, môže dostať občan na mieste v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur resp. v správnom konaní mu môže byť uložená pokuta do výšky sto eur,“ dodal M. Gardoš.